راهنمای ثبت نام
مرحله 1 انتخاب دوره
 •  توجه:
  چنانچه در انتخاب دوره یا کلاس اشتباه نمودید می توانید قبل از ثبت نام به مرحله انتخاب دوره برگشته و دوره مد نظر خود را انتخاب نمائید. اگر پس از پیش ثبت نام خواستید دوره انتخاب را حذف نمائید می توانید با استفاده از نام کاربری و رمز وارد بخش هنرآموزان شده و در بخش پیش ثبت نام دوره خود را حذف نمائید
 •  1. انتخاب دوره
  ابتدا دوره مورد نظر خورد را انتخاب نمائید. سامانه دوره هایی را که در ترم های مختلف قابل ارائه می باشد را در اختیار شما جهت انتخاب خواهد گذاشت
مرحله 2 تشکیل پرونده
 •  توجه:
  پس از ثبت نام اطلاعات کاربری و رمز ورود به سامانه به پست الکترونیک شما ارسال خواهد شد. چنانچه مایلید با استفاده از این اطلاعات می توانید وارد سامانه هنرآموزان شوید
 •  2. تشکیل پرونده
  پس از انتخاب دوره مورد نظر مشخصات خود را جهت تشکیل پرونده بصورت کامل وارد نمایید
  کد ملی شما شناسه منحصر بفردی جهت احراز هویت شماست که در سامانه استفاده خواهد شد. لطفا بطور صحیح و بصورت عددی و بدون کاراکتر "-" وارد نمائید
مرحله 3 پیش نمایش اطلاعات
 •  توجه:
  چنانچه در انتخاب دوره اشتباه نمودید می توانید قبل از پیش ثبت نام به مرحله انتخاب دوره برگشته و دوره صحیح را انتخاب نمائید و در صورت وجود خطایی در اطلاعات پرونده، به مرحله قبل برگشته و اطلاعات شخصی را تصحیح نمائید
 •  3. پیش نمایش اطلاعات
  در این مرحله سامانه دوره انتخابی شما و همچنین اطلاعات پرونده شما را نمایش خواهد داد
مرحله 4 پرداخت شهریه و پیش ثبت نام
 •  توجه:
  پس از ثبت نام سامانه شما را به درگاه پرداخت الکترونیکی شهریه هدایت خواهد کرد و عملیات پرداخت را انجام می دهید. پس از پیش ثبت نام موفق جهت مراجعه حضوری و حضور در کلاس منتظر تماس آموزشگاه باشید
 •  4. پرداخت شهریه و پیش ثبت نام
  در این مرحله سامانه مبلغ شهریه دوره و حداقل شهریه را نمایش خواهد داد. چنانچه مبلغ "حداقل شهریه قابل پرداخت" بزرگتر ازصفر "0" می باشد می بایست حداقل شهریه را پرداخت نمائید